Full Service Concept

Full Service Concept

1.Analys
För att få fram profilprodukter som är väl anpassade för din verksamhet, ditt varumärke och dina möten så måste vi veta en del om hur ditt företag ser ut, hur ni jobbar och vart ni vill.

2. Idé & Konkretisering
Med analysen som utgångspunkt tar vi fram ett förslag på hur din profilkollektion skulle kunna vara sammansatt och hur du skall använda dina profilprodukter.

3. Inköp och Produktion
En stor del av vår kunskap är att hitta rätt produkter med hänsyn taget till behov, budget och andra variabler. Steget därefter blir hur produkterna skall märkas för att skapa maximal effekt och känsla.

4.Logistik
Förutom att se till att leveransen kommer dit den skall på utsatt tid kan vi t ex lagerhålla åt dig och vi kan skapa webshopar för onlinebeställning.

5.Efterservice
Kontroll och uppföljning av leveranser och snabb responstid när oväntade situationer uppstår.